pedepsele in dreptul penal italian

Cum se clasifică pedepsele în dreptul penal italian?

Dreptul penal italian distinge ȋntre pedepse principale și accesorii.

Astfel, conform art.17 c.p.i., pedepsele principale stabilite pentru delicte sunt: detenţiunea pe viaţǎ, recluziunea și penalizarea (multa), iar pedepsele principale stabilite pentru contravenţiuni sunt: arestarea și amenda (ammenda). Detenţiunea pe viaţǎ, recluziunea și arestul sunt pedepse privative de libertate, iar penalizarea și amenda sunt pedepse pecuniare.

Legea nr.689 din 24 noiembrie 1981 a prevǎzut posibilitatea ȋnlocuirii pedepselor principale privative de libertate cu regimul de semidetenţie, cu libertatea supravegheatǎ sau cu pedeapsa pecuniarǎ, dacǎ sunt ȋndeplinite anumite condiţii.

Ulterior, D.Lgs. nr.274 din 28 august 2000 a introdus/modificat alte douǎ pedepse principale, arestul domiciliar și munca ȋn folosul comunitǎţii, care au o aplicare limitatǎ la infracţiunile care sunt de competenţa judecǎtoriei și care substituie astfel pedepsele privative de libertate. Articolul 3 al decretului ȋn discuţie enumerǎ limitativ infracţiunile cǎrora li se pot aplica aceste pedepse: printre acestea, loviturile sau furtul condiţionate de plângerea prealabilǎa persoanei vǎtǎmate.

Articolul 20 c.p.i. precizeazǎ cǎ pedepsele principale sunt dispuse de judecǎtor prin sentinţǎ, iar pedepsele accesorii decurg din pedeapsa principalǎ, ca efecte penale ale acesteia.

Schematizând, vom avea:

  1. a) pedepse principale: detenţiunea pe viaţǎ, recluziunea, arestarea, penalizarea, amenda, arestul domiciliar și munca ȋn folosul comunitǎţii;
  2. b) sancţiuni care pot ȋnlocui pedepsele principale privative de libertate: regimul de semidentenţie, libertatea supravegheatǎși pedeapsa pecuniarǎ;
  3. c) pedepse accesorii(art.19 c.p.i.):

1) interzicerea exercitǎrii drepturilor publice;

2) interzicerea exercitǎrii unei profesii sau meserii;

3) interzicerea legalǎ;

4) interzicerea temporarǎa exercitǎrii unor funcţii de conducere ȋn cadrul organelor persoanelor juridice sau al altor organizaţii;

5) incapacitatea de a contracta cu Administraţia Publicǎ;

6) dizolvarea contractului de muncǎ;

7) decǎderea sau suspendarea exercitǎrii drepturilor pǎrintești;

8) suspendarea exercitǎrii unei profesii sau meserii;

9) suspendarea din funcţiile de conducere ȋn cadrul persoanelor juridice sau al altor organizaţii;

10) publicarea sentinţei.

Primele șapte pedepse accesorii sunt rezervate delictelor; urmǎtoarele douǎ ȋnsoţesc contravenţiile, iar publicarea sentinţei e comunǎ celor douǎ forme ale infracţiunii.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns